Voor informatie of vragen: 

I Love Texel
Erwin Goënga
Molenlaan 14
1795 AM De Cocksdorp (Texel)

Telefoon: 06 4876 0546
E-mailadres:  

KVK:76514145

 

Verhuur Trailer

Organiseer je binnenkort een evenement of markt, heb je een jubileum, bruiloft, opening of andere bijzondere gebeurtenis? Is er iets te vieren en vind je het leuk als we onze trailer als eye-catcher of fotoattractie bij je evenement neerzetten?

Bel of app dan met 06 4876 0546 of e-mail naar . Boekingen van de trailer worden gereserveerd in volgorde van aanmelding. 

Tarieven huur trailer I Love Texel

Per dag (of dagdeel) € 60,00

Installatie en vervoer* € 65,00

Weekendtarief (2 aansluitende dagen, incl. installatie en vervoer) € 150,00

Weektarief (7 aansluitende dagen, incl. installatie en vervoer) € 295,00

Tarieven zijn excl. 21% BTW

* Onder installatie en vervoer wordt verstaan: afleveren, plaatsen, demonteren, ophalen trailer en vervoerskosten van en naar de locatie

Reglement trailerhuur

 1. Tarieven zijn geldig bij plaatsing van de trailer op een locatie op Texel. Voor plaatsing op het vasteland geldt een toeslag op de vervoerskosten.
 2. De trailer is beschikbaar voor bedrijven, instellingen, overheden en tevens voor particulieren.
 3. De trailer wordt ingezet als eye-catcher en foto-object, dan wel promotiemiddel voor het eiland Texel, tijdens evenementen, markten, jubilea, een opening, bruiloft of ander feest.
 4. De trailer dient uiterlijk een week voor plaatsing te worden gereserveerd. Toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding. Tijdig reserveren is dringend gewenst, met name in de zomerperiode.
 5. De trailer kan voor één of meerdere dagen worden gehuurd. De daghuur loopt van 9.00 uur tot 18.00 uur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij meerdere dagen huur vanaf 9.00 op de eerste dag tot 18.00 uur op de laatste dag. Voor een dagdeel wordt een hele dag doorberekend.
 6. Installatie en vervoer van de trailer gebeurt uitsluitend door de verhuurder. Huurder mag de trailer niet eigenhandig, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, verplaatsen tijdens de huurperiode.
 7. Schaderisico’s aan de trailer tijdens de verhuurperiode en tijdens het vervoer zijn voor rekening van de verhuurder, mits de huurder geen verwijtbaar gedrag kan worden verweten.
 8. Huurder ziet erop toe dat de trailer wordt gebruikt conform de regels en dat beschadiging wordt voorkomen. Het is niet toegestaan op de letters te gaan zitten, liggen of staan. Huurder draagt ervoor zorg dat de trailer aan het einde van de huurperiode schoon en opgeruimd en zonder belemmeringen kan worden gedemonteerd en afgehaald.
 9. Huurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele benodigde vergunningen en/of toestemming van eigenaren c.q. instanties met betrekking tot de plaatsing van de trailer. In de meeste gevallen is plaatsing mogelijk binnen de evenementenvergunning.
 10. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan derden, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik of de plaatsing van de trailer.
 11. Annulering van de huur is kosteloos tot een week voor de dag voor plaatsing. Bij annulering binnen een week voor plaatsing dient 50% van de huursom te worden betaald.
 12. De reservering van de trailer wordt standaard en gratis opgenomen in het overzicht ‘Locaties’ op ilovetexel.com.

Like what you see?

Deel deze pagina via Social Media!